GDPR (General Data Protection Regulation) är en europeisk dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka skyddet för individens personuppgifter och ge individer ökad kontroll över hur deras personuppgifter används och behandlas av organisationer och företag.

GDPR innehåller bestämmelser och riktlinjer för insamling, lagring, användning och skydd av personuppgifter. Det ställer krav på att organisationer ska vara transparenta om vilken typ av personuppgifter de samlar in, varför de samlar in dem och hur de kommer att använda dem. GDPR ger även individer rättigheter att få tillgång till sina personuppgifter, begära rättelse eller radering av uppgifter, samt att invända mot eller begränsa behandlingen av sina uppgifter.

Som företag eller organisation är det viktigt att vara medveten om och följa GDPR:s krav för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett lagligt, ärligt och transparent sätt. Det kan innebära att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, ha tydliga integritetspolicyer och informera användare om hur deras uppgifter kommer att användas.

Om du samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter i din verksamhet är det viktigt att vara väl informerad om GDPR och att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att du följer lagstiftningen och skyddar individens integritet och rättigheter.